Clubs

Adventure and Recreational Club IIUM

The Good Society IIUM

Al-Salam Club IIUM

IIUM Arabic Debating and Public Speaking Club

Al-Aqsa Friends' Society

Bursa Young Investor Club IIUM

Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung

IIUM Aikido Club

IIUM Gamelan Gema Gangsa

IIUM Interactive Ranger Club

IIUM Ibn Ummi Maktum Club

IIUM Nasyeed Club

The Poetry Club IIUM

IIUM Rover Scout Club

IIUM Shito-Ryu Karate-Do Club

IIUM English Debate Club

IIUM Model United Nations

IIUM Toastmasters Club

WAMY CLUB IIUM

Jamiyyatu Khadamatil Quran

Kelab Bahasa & Persuratan Melayu

54798013_334931300464191_7961423586302885888_o

Kelab Sahabat Anak Malaysia UIAM

Kelab Sahabat Halal UIAM

Life Makers Malaysia

Silat Cekak Hanafi IIUM

Rakan Siswa YADIM

Quranic Youth Club - QYC IIUM

Sekretariat Pencegahan Rasuah IIUM

Rakan Muda Secretariat IIUM

Sekretariat Rukun Negara

16903523_1267839063306013_8727906907113029265_o

Social Entrepreneurship Club

Student Facilitating Front IIUM

Students' Industry Training Club

IIUM Sutra Pawana Dikir Barat Club